Måltagning og installation af et Weckman ståltag

weckman roof tag ståltag installation montering montage spanvidde

Installationen af ståltage er hurtig og nem. Installationsprocessen varierer imidlertid, afhængigt af den tidligere installerede type tagdækning. Men med omhyggelige opmålinger og et par handy installationtips vil det gå glat.

Sørg for i opmålingen til nyt tagstensprofileret tag, at tage hensyn til den valgte profils mønsterlængde, især ved flere tagflader, der støder op til hinanden.

Ved udskiftning af dit gamle tag med et nyt Weckman ståltag, anbefaler vi at du:
• Omhyggeligt undersøger taget og vælger en egnet profil
• Undersøger de bærende konstruktioner, lægterne og kontrollerer for eventuelle ujævnheder i hældningen.
• Foretager reparationer efter behov
• Kontrollerer tagets underlag
• Kontrollerer ventilation af undersiden af taget

Installation af et nyt Weckman tag er forholdsvis nemt, når blot den underliggende konstruktion er i orden, og forarbejdet er gjort.


Weckmans ståltage - til hvilke taghældninger?

Herunder kan du på figuren se minimumshældningerne for de forskellige typer af ståltagsplader. Der er naturligvis mange flere supplerende oplysninger om ståltagspladerne under de enkelte kategorier her på siden.

weckman roof tag ståltag tagåse tagås spanvidde